lut 26

Zakres opinii samorządu o pozowleniu na prowadzenie apteki

Zadaniem samorządu aptekarskiego jest obrona interesów zawodu aptekarza  to jest interesów osób wykonujących pracę w aptekach i hurtowniach środków farmaceutycznych.

Organy samorządu aptekarskiego nie mają uprawnień do dokonywania oceny celowości podejmowania działalności polegającej na prowadzeniu apteki  przez dany podmiot ani zdolności prawnej takiego podmiotu, ponieważ te kwestie rozstrzyga organ wydający pozwolenie na prowadzenie apteki. Continue reading