lut 26

Obowiązek sprawdzania dawek na recepcie

Pomimo, iż to lekarz decyduje o sposobie kuracji i dawkowaniu leków, to obowiązkiem farmaceuty jest  czuwanie nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii polegające na (w szczególności) sprawdzeniu prawidłowości wystawienia recepty oraz przeliczenia przepisanej na recepcie ilości produktu leczniczego i sprawdzenia, czy ilość ta odpowiada ilości leku, którą osoba realizująca receptę może wydać zgodnie z obowiązującym prawem.  Continue reading