Rozporządzenie z 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

(Dz. U. z dnia 16 listopada 2012 r.)

Na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95 i 742) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych;

2)   ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa;

3)   sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

§ 2. Ustala się wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Ustala się ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa, w postaci:

1)   proszków dzielonych – do 20 sztuk;

2)   proszków niedzielonych (prostych i złożonych) – do 80 gramów;

3)   czopków, globulek oraz pręcików – do 12 sztuk;

4)   roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego – do 250 gramów;

5)   płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) – do 500 gramów;

6)   maści, kremów, mazideł, past oraz żeli – do 100 gramów;

7)   kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego – do 40 gramów;

8)   mieszanek ziołowych – do 100 gramów;

9)   pigułek – do 30 sztuk;

10) kłein – do 500 gramów;

11) kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych – do 10 gramów.

2. Odpłatność ryczałtowa dotyczy również postaci i ilości leków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 3-6, sporządzanych w warunkach aseptycznych, zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej lub zgodnie z umieszczonym na recepcie wskazaniem lekarza, lekarza dentysty, felczera lub starszego felczera, lub zawierających antybiotyk.

§ 4. Koszt sporządzenia leku recepturowego obejmuje:

1)   wartość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym leków gotowych:

a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia,

b) innych leków niż określone w lit. a, zamieszczonych w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod warunkiem że przepisana przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w postaci stałej stosowanej doustnie;

2)   wartość opakowań;

3)   koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum).

§ 5. 1. Wartość użytych surowców farmaceutycznych i opakowań ustala się na podstawie ceny hurtowej. Do wartości użytych surowców farmaceutycznych nie wlicza się kosztów przygotowanej w aptece wody wchodzącej w skład leków recepturowych. Do wartości opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków oraz podkładek.

2. Jeżeli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek gotowy, o którym mowa w § 4 pkt 1, za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku, z tym że w przypadku leku, o którym mowa w:

1)   § 4 pkt 1 lit. a – liczy się wartość użytej ilości leku, a w odniesieniu do ampułek – wartość całkowitej ilości jednostek zawartych w ampułce;

2)   § 4 pkt 1 lit. b – liczy się wartość użytej jednostki dawkowania.

§ 6. Koszt wykonania leku recepturowego jest ustalany w zależności od postaci leku i wynosi:

1)   12,33 zł – dla postaci leków wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1-10;

2)   24,66 zł – dla postaci leków wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 11 i ust. 2.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ LEKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO SUROWCE FARMACEUTYCZNE PRZY SPORZĄDZANIU LEKÓW RECEPTUROWYCH

1.   Aqua pro iniectione (Aqua pro iniectione), rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych.

2.   Azulan (Chamomillae anthodii/Matricarae floris extractum fluidum), płyn doustny, płyn do stosowania w jamie ustnej, płyn na skórę.

3.   Cardiamidum (Nicethamidum), krople doustne, roztwór.

4.   Devikap (Colecalciferolum), krople doustne, roztwór.

5.   Fenactil (Chlorpromazini hydrochloridum), krople doustne, roztwór.

6.   Intractum Hippocastani (Hippocastani intractum), płyn doustny.

7.   Intractum Hyperici (Hyperici herbae intractum), płyn doustny.

8.   Juvit D3 (Colecalciferolum), krople doustne, roztwór.

9.   Linomag (Lini oleum virginale), płyn na skórę.

10. Maść cynkowa (Zinci oxydati unguentum), maść.

11. Mentowal (Menthyli isovaleras), krople doustne, roztwór.

12. Injectio Natrii chlorati isotonica (Natrii chloridum), roztwór do wstrzykiwań.

13. Neospasmina (Extractum fluidum ex: Crataegi fructu et Valerianae radice), syrop.

14. Płyn Burowa (Aluminii subacetatis solutio), płyn na skórę.

15. Senospasmina (Extractum fluidum compositum ex: Crataegi fructu, Valerianae radice, Lupuli flore, Passiflorae herba), syrop.

16. Sirupus Kalii guajacolosulfonici (Sulfogaiacolum FF), syrop.

17. Sirupus Pini composirus (Pini extractum fluidum, Foeniculi tinctura, Codeini phosphas hemihydricus), syrop.

18. Succus Hyperici (Hyperici herbae succus), płyn doustny.

19. Succus Taraxaci (Taraxaci radicis succus), płyn doustny.

20. Succus Urticae (Urticae herbae succus), płyn doustny.

21. Syrop prawoślazowy (Althaeae sirupus FF), syrop.

22. Syrop tymiankowy złożony (Thymi sirupus compositus FF), syrop.

23. Tussipect (Ephedrini hydrochloridum + Thymi extractum + Saponinum), syrop.

24. Vitaminum A (Retinolum), płyn doustny.

25. Vitaminum A Hasco (Retinolum), krople doustne, roztwór.

26. Vitaminum A (Retinoli palmitas), krople doustne, roztwór.

27. Vitaminum A+D3 (Colecalciferolum + Retinolum), płyn doustny.

28. Vitaminum B6 (Pyridoxini hydrochloridum), roztwór do wstrzykiwań.

29. Vitaminum E (Tocopheroli acetas), płyn doustny.

30. Vitaminum E Hasco (Tocopheroli acetas), krople doustne, roztwór.

31. Vitaminum E (int-rac-alfa – Tocopheroli acetas), krople doustne, roztwór.

32. Vigantol (Colecalciferolum), krople doustne, roztwór.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>